Tästä www-sivusta

Tämä www-sivu kiteyttää SIAM:n (Service Integration and Management, Palveluintegraatio) keskeisen sisällön sekä linkit ja vinkit, joiden kautta lukija voi perehtyä asiaan tarkemmin. Tarkoitus ei ole missään nimessä kuvata asiaa tällä www-sivulla yksityiskohtaisesti tai kaikenkattavasti. Lue lisää seuraavista kappaleista!

Sivusto on yksityishenkilön ylläpitämä ja sisältää sitoutumuksettomia näkemyksiä. Mikäli olet eri mieltä jostain asiasta tai koet, että jokin asia kaipaisi lisää lihaa luiden ympärille, ota yhteyttä lomakkeella sivun alareunasta.

SIAM:sta

SIAM eli Service Integration and Management eli palveluintegraatio on prosessipohjainen viitekehys, jonka tavoitteena on monitoimittajaverkoston ohjaaminen ja hallinta parhaisiin käytäntöihin perustuen. Se käsittää palveluiden tuottamisen loppukäyttäjille läpinäkyvästi sekä ulkoisia että sisäisiä palvelutuottajia käyttäen siten, että kokonaisuus on hallittavissa keskitetysti. Tyypillisesti SIAM:ia käytetään IT-palveluiden tuottamiseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös muiden liiketoimintaa tukevien palveluiden tuottamiseen (esimerkiksi HR, talous, toimitilat jne.)

SMO eli Service Management Office eli palvelunhallintatoimisto vastaa SIAM:n toteuttamisesta sekä siihen liittyvistä prosesseista. Prosessit liittyvät palvelutuotannon ydinkokonaisuuteen ja ne jakautuvat palvelunhallintatoimiston sisällä eri vastuurooleille, joiden vastuulla on prosessien omistaminen ja johtaminen. Palvelunhallintatoimisto voi olla sisäinen toiminto, osittain ulkoistettu (ns. hybrid) tai täysin ulkoisen toimittajan tuottama. Jälkimmäisessä tapauksessa viitataan usein termiin palveluintegraattori. Ulkoistettu SIAM voidaan tuottaa joko erillisen palveluintegraattorin tai päätoimittajan (jolta valtaosa palveluista hankitaan) toimesta.

Tuloksellinen SIAM vaatii modernit työvälineet, jotka tukevat yrityksen ja toiminnon tavoitteita joustavasti. Palvelunhallintatoimisto vastaa työvälineiden ja työkalujen hallinnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

SIAM liittyy hyvin läheisesti ITIL-viitekehykseen. SIAM ei kuitenkaan pyri korvaamaan sitä, vaan hyödyntää siihen liittyviä prosesseja ja laajentaa sitä yksittäisten palveluiden ja palvelutuottajien hallinnasta monitoimittajaympäristön hallintaan ja palveluntuottajaverkoston kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. SIAM:n tavoitteena on, että eri lähteistä tuotetut palvelut pystytään paketoimaan ja tuottamaan käyttäjille mahdollisimman läpinäkyvästi, tehokkaasti ja yhteensopivasti.

Kirjoittajasta

Nimeni on Jussi Vuokko ja minulla on lähes 20 vuoden työkokemus IT-alasta. Olen toiminut urani aikana erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä tietohallinnon että IT-palvelutuottajien puolella. Tällä hetkellä työskentelen Sofigatella ja vastaan yksityissektorin suurasiakkaiden ITSM-ratkaisutoimituksista tiimini kanssa. Työni liittyy keskeisesti palveluintegraation viitekehyksen hyödyntämiseen asiakastoimeksiannoissamme.

Vapaa-ajalla toimin lisäksi itSMF Finlandin SIAM SIG (Special Interest Group) -ryhmän vetäjänä. Ryhmässä yhdistyy vahva palveluintegraatio-osaaminen eri toimialoilta ja yrityksistä. Ryhmä pyrkii työssään vahvasti käytännönläheiseen ja mahdollisimman konkreettiseen lähestymistapaan. Ryhmän tavoitteena on tuottaa itSMF:n jäsenorganisaatioille konkreettisia ja käytännönläheisiä malleja palveluintegraation käyttöönottoon ja johtamiseen.